De muzikanten van het combo en popkoor B-vocals zijn zeker voor zesde editie van Bavel lzz Music. Net als harmonie St. Caecilia. Die vereniging bestaat in 2023 een eeuw. Het Bavelse muziekspek-takel wordt de mijlpaal van het jubileum.

Wie verder het podium be­treden in het weekend van 12, 13 en 14 oktober, is nog onbekend. In de aanloop worden audities gehouden. ,,En die leveren altijd verrassingen op”, weet Chris Bastiaansen uit erva­ring.

Tegen alle verwachtingen in is Bastiaansen mede-kartrekker van Bavel Izz Music (BIM). Na vijf edi­ties, de laatste in 2016, vond het bestuur dat ooit aan de wieg stond van het succesvolle muziekfeest het welletjes. ,,Het is een prachtig evenement, maar het kost ontzet­tend veel tijd en energie om het kwalitatief goed neer te zetten. Ook al ligt er een draaiboek, je wil het altijd beter doen.”

Er stond geen nieuwe club men­sen op om de organisatie van BIM over te nemen, dus leek het na vijf edities gedaan. Tot de optie voor een zesde muzikale festijn begin dit jaar ter sprake kwam. Ron Graumans: ,,Onze harmonie be­staat in 2023 100 jaar en wil die mijlpaal op bijzondere wijze vie­ren. Eerst werd gedacht aan een feestweek, maar corona bracht on­zekerheid en twijfels over de fi­nanciele haalbaarheid.”

BIM heeft zichzelf al bewezen, denkt Bastiaansen. ,,Iedereen in Bavel kent het muziekspektakel voor en door het dorp. Ook spon­soren weten wat ze kunnen ver­wachten als ze bijdragen. Zo’n be­staand concept is makkelijker te verkopen dan een nieuw evene­ment. In een tijd waarin onderne­mers op de centen moeten letten, maakt dat een verschil.”

Harmonie St. Caecilia ziet een nieuw BIM-avontuur helemaal zitten. Graumans: ,,Voor de muzi­kanten is BIM intensief, maar ze kunnen zich van hun allerbeste kant laten horen. In een omgeving waar elke muzikant van droomt. Tijdens de laatste editie werd de grote zaal van De Huif niet voor niets het ‘Ahoy van Bavel’ ge­noemd. We maken er een waar muziektheater van.”

De organisatie gaat niet voorhalf werk. Ze wil de deelnemers de perfecte omlijsting bieden qua aankleding, licht en geluid. Daar ligt deze zesde editie van BIM een extra uitdaging, want aan de dak­constructie van de sportzaal mag sinds er zonnepanelen op liggen niets meer gehangen worden. ,,We zijn al gaan kijken hoe ze dat bij de Bonte Avond opgelost hebben.”

Zangaudities in januari

Hoewel oktober 2023 nog ver weg lijkt, wordt op de achtergrond al hard gewerkt om BIM tot het be­kende succes te maken. In januari staan de zangaudities op de plan­ning, vanaf maart beginnen de re­petities. Bastiaansen: ,,Er komen ook dansers, maar we weten nog niet of we die la ten auditeren. Mis­schien kunnen we nu samenwer­ken met een dansschool.”

De kaartverkoop is naar ver­wachting kort na de zomervakan­tie, een week of vijf voor het BIM-weekend. Bastiaansen: ,,Daar heeft iedereen een gelijke kans om aan kaartjes te komen. Ook onze familie en vrienden, aan kaartjes regelen doen we niet. Bij de laatste editie stonden mijn drie broers vooraan in de rij, een paar uur voor de verkoop begon. Dat vond ik mooi, hopelijk staan ze er volgend jaar weer.”

Bron: BN/DeStem, woensdag 7 december 2022

Bavel lzz Music staat garant voor topniveau weten ze in het dorp en omstreken. In oktober is de zesde editie vanwege het 100-jarig bestaan van St. Caecilia.